Bonjour

Intern och extern kommunikation, brandbook

Med snart 30 års erfarenhet av bake off är Bonjour idag det starkaste på bake-off marknaden. Varumärket ägs av Lantmännen som är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Sedan två är tillbaka är Create/Remain huvudleverantör av varumärkets behov inom grafisk formgivning.

Med mer än 30 års erfarenhet är Bonjour ett av Sveriges ledande företag inom bake-off.