Happy Monday

Grafisk identitet, manual, tryck och kundprojekt

Happy Monday är en eventbyrå, eller upplevelsebyrå om man så vill. Med kunder som Jeep, Fiat, Tallink Silja och Canon är byrån en intressant spelare som trots sin storlek lyckas leverera STORA upplevelser. Vi har skapat en helt ny kommunikationsplattform för kunden med utgångspunkt från naming via en grafisk identitet och manual till delaktighet i flera kundprojekt.

Med kunder som Tallink Silja Line, Jeep och Canon är Happy Monday galet glada varje måndag!