Fasab

Grafisk identitet, manual och kommunikationsmaterial

Facklig Administration i Samverkan 6 F AB – FASAB – är ett nybildat servicebolag som ägs av fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och SEKO. Vi har med utgångspunkt från hur fackförbunden gestaltas och kommunicerar tagit fram en ny grafisk identitet samt sammanfattat densamma i en lättarbetad grafisk manual. Identiteten har även överförts på kommunikationsmaterial.

FASAB är ett fullservicebolag som sköter all administration
åt Målareförbundet, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, och SEKO.